Politica de confidentialitate

Nota de informare
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal
De catre S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L.

 1. Scopul acestei note de informare

S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L.persoana juridica româna, cu sediul în BucurestiBucuresti Str. Ciresului nr 25, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2658/2011, cod unic de înregistrare RO28141301, societate autorizata C.E.C.C.A.R.  seria A numarul 9118 din 1995, reprezentata prin Expert contabil Banner Luiza, în calitate de Administrator, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Va aduce la cunostinta aceasta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la începutul interactiunii noastre prin intermediul site-ului nostru web.

În cadrul acestei note de informare incercam sa va explicam modul în care S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L. colecteaza, utilizeaza si prelucreaza datele dvs cu caracter personal in timpul vizitarii de catre dvs a prezentului website.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza într-un mod responsabil si în stricta concordanta cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila, respectiv în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Aceasta nota contine informatii importante prin urmare va rugam sa acordati timpul necesar pentru a o citi în întregime si cu atentie si sa va asigurati ca o întelegeti pe deplin. Pentru orice nelamuriri ati avea, nu ezitati sa ne contactati.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica perodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. În cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 1. Cine suntem si cum ne puteti contacta

S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L.este o societate de expertiza contabila, persoana juridica romana membra C.E.C.C.A.R, cu sediul în BucurestiBucuresti Str. Ciresului nr 25, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2658/2011, având cod unic de înregistrare RO28141301.

Datele noastre de contact:

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Ce date cu caracter personal colectam si prelucram

Datele cu caracter personal pe care S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L. le colecteaza si le prelucreaza sunt obtinute in doua moduri:

 1. Informatii furnizate direct de dumneavoastra, prin intermediul formularelor https://contabilitateprofit.ro;
 2. Informatii pe care le obtinem atunci cand ne folositi serviciile.

Date furnizate direct

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra colectate direct si doar daca dumneavoastra va decideti sa le furnizati, sunt datele solicitate de formularul din site-ul nostru in vederea contactarii dumneavoastra pentru diverse motive precum: solicitarea unei oferte de servicii, prezentarea detaliata a societatii si a serviciilor oferite, etc.

Aceste date se refera la numele si prenumele dumneavoastra, precum si la numarul de telefon la care doriti sa fiti contactat.

De asemenea vom prelucra orice date cu caracter personal pe care decideti sa ni le furnizati prin intermediul e-mailului, pentru a raspunde solicitarii dumneavoastra venita pe aceasta cale.

Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obtinem permisiunea dvs. sau daca se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale.

Informatii pe care le obtinem atunci cand ne folositi serviciile

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L. în cazul în care trebuie sa executam un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastra; daca trebuie sa respectam o obligatie legala (de exemplu, legile aplicabile în relatiile de munca, contabilitate, audit,etc); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) si pentru interesele dumneavoastra (de exemplu, pentru detectarea si prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securitatii IT si a retelelor), cu exceptia cazului în care drepturile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de aceste interese; daca este necesar sa protejam interesele dumneavoastra vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); si/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Cele mai multe informatii le primim de la dumneavoastra  atunci când solicitati incheierea cu S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L. a unui contract de prestari servicii.

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra atunci cand ne folositi serviciile, includ, insa nu sunt limitate la urmatoarele categorii de date:

 1. Date personale, precum: nume; prenume; sex; data nasterii/ vârsta; cetatenie; cod numeric personal (CNP); restul informatiilor din actul dumneavoastra de identitate (inclusiv data emiterii, data expirarii actului, locul nasterii).
 2. Detalii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/ resedinta; numar de telefon mobil/fix; numar de fax; adresa de email.
 3. Detalii referitoare la plati, precum: adresa de facturare; numarul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar;
 4. Date referitoare la profesie, cum ar fi: angajator; functie; CNP si adresa angajat; casa de sanatate a acestuia; persoanele aflate in întretinere; functia de baza;

Va asiguram ca vom respecta obligatia de pastrare a secretului profesional pe care o avem fata de dumneavoastra si nu vom informa aceste persoane despre aceasta procesare pentru a respecta obligatia noastra de secret profesional fata de dumneavoastra.

 1. Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

 1. Prestarea de servicii contabile, de salarizare si resurse umane, de întocmire si certificare situatii financiare catre dumneavoastrade infiintare/lichidare/radiere sau de cenzorat, in baza contractului de prestari servicii încheiat.
 2. Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii si IT (tehnologia informatiei)ce include însa nu se limiteaza la: gestionarea sistemelor noastre de comunicatii; gestionarea securitatii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
 3. Îndeplinirea obligatiilor noastre legale.Îndeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia si standardele profesionale in materie ni le impun.
 4. Gestiunea financiara.Întocmirea si transmiterea facturilor si a chitantelor catre dumneavoastra; primirea platilor de la dumneavoastra inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alta persoana în numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostra (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creante); restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra; transmiterea de notificari si informari; trimiterea în instanta; elaborarea de rapoarte financiare/ operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare/ cu privire la contracte.
 5. Pentru apararea intereselor noastre legitime, prin formularea de cereri si de aparari înaintea autoritatilor publice si a altor entitati care solutioneaza dispute. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind înteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru între interesele noastre si drepturile si libertatile dvs. fundamentale.
 6. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Ca regula generala, nu vom divulga datele dumneavoastra cu caracter personal catre alte companii, organizatii sau persoane din orice tara (inclusiv România).

Dupa caz însa, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra, urmatoarelor categorii de destinatari:

 1. Angajatorului dumneavoastra– în legatura cu contractul de munca sau alta forma de remunerare salariala a dumneavoastra, numai pentru scopuri si in limita informatiilor stabilite prin dispozitiile legale în vigoare;
 2. Autoritati publice din orice domeniu, din România (ANAF, ITM, etc…) sau din strainatate la cererea acestora sau din initiativa noastra, în acord cu legislatia aplicabila;
 3. Auditori, avocati si alti consultanti profesionaliexterni ai nostri din România– acestia vor fi obligati printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra;
 4. Persoane fizice sau juridicecare actioneaza ca persoane împuternicite pentru S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L., în diverse domenii (de exemplu, servicii de plata, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însa sa respecte cerintele legislatiei care va protejeaza drepturile – acestia presteaza anumite servicii pentru noi;
 5. Partenerii nostri, cu care ne aflam în relatii contractuale precum:

Atunci când folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana împuternicita pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care îsi asuma, printre alte obligatii pe care legislatia protectiei datelor cu caracter personal le prevede, obligatiile de a prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instructiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil si de a implementa efectiv masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, ca actul scris dintre noi si persoana împuternicita prevede pentru aceasta cel putin toate celelalte obligatii pe care le prevede legislatia aplicabila cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

 1. În ce tari transferam datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil sa transferam anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entitati localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

 1. Cât timp pastram datele dvs. cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cat contractul de prestari servicii încheiat cu noi va fi în vigoare, precum si pe o perioada minima obligatorie impusa de dispozitiile legale in vigoare.

 1. Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanta datelor.

Am implementat urmatoarele masuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptam si ne revizuim practicile si politicile de prelucrare a datelor clientilor nostri si ale altor persoane, inclusiv masurile fizice si electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat si alte posibile amenintari la securitatea acestora. Verificam constant modul în care aplicam propriile politici de protectie a datelor cu caracter personal si în care respectam legislatia protectiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate în aceasta nota.

Back-up-uri.  Realizam arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le pastram securizat pentru minimum sase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastra sunt securizate si actualizate pentru a proteja datele.

Asigurarea exactitatii datelor dumneavoastra. Este posibil ca din când în când sa va rugam sa confirmati exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastra pe care le prelucram.

Instruirea personalului. Ne instruim si testam constant angajatii si colaboratorii cu privire la legislatia si cele mai bune practici în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor.  Acolo unde este posibil si adecvat activitatii noastre, anonimizam / pseusoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucram, astfel încât sa nu mai putem identifica persoanele la care acestea se refera.

Controlul furnizorilor nostri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucreaza pentru noi (persoane împuternicite) sau împreuna cu noi (alti operatori – operatori asociati) clauze pentru asigurarea protectiei datelor pe care le prelucram; aceasta protectie merge cel putin pâna la minimul impus de legislatie.

Desi luam toate masurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostra, S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L. nu poate garanta lipsa oricarei încalcari de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate.

 1. Ce drepturi aveti si cum vi le puteti exercita

Aveti urmatoarele drepturi în legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul de acces la date : Aveti dreptul de a obtine accesul la datele dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveti, de asemenea, dreptul de a obtine de la noi informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor : Aveti dreptul de a ne solicita sa modificam sau sa rectificam datele dumneavoastra incomplete ori, dupa caz, incorecte.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) : Aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, atunci când:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram;
 2. v-ati retras consimtamântul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
 3. datele sunt prelucrate contrar legii;
 4. datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor :  Aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra efectuata de S.C. EXPERT CONSULT BANNER S.R.L., în anumite conditii, respectiv:

 1. daca persoana vizata contesta exactitatea datelor;
 2. daca prelucrarea este ilegala;
 3. daca datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
 4. daca va opuneti prelucrarii datelor.

Dreptul de opozitie. Aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau în numele nostru.

reptul la portabilitatea datelor: în masura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, în conditiile legii, sa furnizam datele dvs. într-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita în mod automat.  Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la retragerea consimtamântului. În situatiile în care prelucram datele dumneavoastra în temeiul consimtamântului dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul; puteti face aceasta în orice moment, cel putin la fel de usor cum ne-ati acordat initial consimtamântul; retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal în cazul în care considerati ca v-au fost încalcate drepturile.

Cum va puteti exercita drepturile

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus va rugam sa va adresati prin cerere scrisa prin e-mail la  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

***

Ultima actualizare: 25 mai 2018.

Putem actualiza aceasta Nota de informare din când în când si va vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul noastru. În cazul în care ne-ati furnizat datele dumneavoastra de contact si ne-ati autorizat sa va contactam, va vom anunta daca modificam aceasta Nota de informare în mod substantial.
Va rugam sa consultati aceasta Nota de informare periodic pentru orice modificari.