Alte servicii de consultanta.

Alte servicii de consultanta.

 

Expert Consult Banner va ajuta să obțineți cele mai bune informatii financiare si fiscale si ne angajam pentru a oferi servicii de primă clasă adaptate la nevoile individuale ale fiecărui client.

 • Consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri in Romania;
 • Consultanta privind actele necesare inregistrarii unei societati;
 • Consultanta privind legislatia financiar - contabila si fiscala pentru a stabili forma juridica a societatii si a optiunilor privind plata obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit etc.);
 • Intocmirea dosarului pentru inregistrarea societatii in evidenta Registrului Comertului;
 • Indeplinirea tuturor procedurilor necesare in vederea inregistrarii societatii comerciale, incepand cu rezervarea denumirii societatii pana la eliberarea certificatului de inregistrare fiscala;
 • Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 • Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Excluderea sau retragerea partilor sociale;
 • Cesiunea partilor sociale;
 • Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 • Intreruperea temporara a activitatii;
 • Consultanta pentru efectuarea operatiuniilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale ITM;
 • Sustinerea societatii in instanta, in cazul unor litigii de natura financiar - contabila si/sau fiscala (prin avocati colaboratori);
 • Recuperari creante - mai intai, pe cale amiabila; daca, in urma demersurilor noastre nu se obtine stingerea creantelor, va vom indruma spre procedura judiciara, in masura in care aceasta solutie este viabila;