Firmele cărora Fiscul le-a anulat codul de TVA îl vor reprimi din oficiu.

Firmele cărora Fiscul le-a anulat codul de TVA îl vor reprimi din oficiu. În anumite condiții.

Codul fiscal va cunoaște noi modificări cât de curând, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de parlamentari. Printre altele, este stabilit ca acele firme cărora le-a fost anulat codul de TVA din motive precum nedepunerea de deconturi, depunerea de deconturi pe zero, asociați/administratori cu infracțiuni în cazierul fiscal să fie reînregistrate din oficiu în scopuri de TVA, atât timp cât își remediază situația care a condus la apariția riscului fiscal. 

Mai multe modificări la Codul fiscal sunt prevăzute într-un Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017, document ce a trecut marți de Parlament și care mai are nevoie de semnătura președintelui României pentru a se aplica.
Printre altele, proiectul de act normativ aduce noi completări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, unul dintre subiectele delicate din ultimii ani în zona fiscală.

Sursa avocatnet.ro

 

Anulare  din  oficiu  cod  TVA.  Care  sunt  formalitatile  pentru  redobandirea  codului?

In  activitatea  economica  a  unei  firme  pot  aparea  situatii  in  care  i  se  anuleaza  din  oficiu  codul  de  TVA.  Vom  dezbate  in  randurile  urmatoare  ce  se  poate  face,  pas  cu  pas,  pentru  redobandirea  acestui  cod.

Luam  drept  exemplu  cazul  unei  firme  platitoare  de  TVA  trimestrial  careia  i  se  anuleaza  calitatea  de  platitor  de  TVA  din  oficiu,  pentru  ca  nu  a  avut  miscari  in  decont  in  doua  trimestre  consecutive.  Anularea  se  face  incepand  cu  data  01.05.2018.

Exista  mai  multe  dileme  care  necesita  raspuns:

-  se  depune  decont  lunar  pentru  luna  aprilie?;
-  ce  se  intampla  cu  marfa  de  pe  stoc?;
-  Se  fac  ajustari  de  TVA?


Se  precizeaza  faptul  ca  pe  stoc  sunt  si  mijloace  fixe  amortizate  integral  in  valoare  de  30000  lei.    Dar  principala  dilema  este  cum  se  poate  redobandi  calitatea  de  platitor  de  TVA.
 

Redobandirea  codului  TVA:  raspunsul  specialistului

Avand  in  vedere  ca  anularea  codului  de  TVA  s-a  efectuat  incepand  cu  luna  mai  2018,  trebuia  sa  depuneti  decontul  de  TVA  cod  300  pentru  operatiunile  efectuate  in  luna  aprilie  2018  pana  pe  data  de  25  mai  2018.

 

Pentru  valoarea  marfurilor  existente  in  stoc,  la  data  anularii,  din  oficiu,  a  codului  de  TVA    trebuie  sa  efectuati  ajustarea  negativa  a  sumei  TVA  deductibile  deduse  la  momentul  achizitiei  acestora.  Suma  TVA  astfel  ajustata  trebuia  raportata  prin  ultimul  decont  de  TVA  cod  300  depus  in  calitate  de  persoana  impozabila  inregistrata  in  scopuri  de  TVA,  caz  in  care  se  efectueaza  inregistrarea  contabila  635  sau  6588  =  4426.  Suma  TVA  aferenta  se  raporteaza  la  randul  32  “Regularizari  taxa  dedusa”.Ajustarea  nu  trebuie  sa  afecteze  pretul  cu  amanuntul  al  marfurilor  la  raft,    caz  in  care  acesta  trebuie  sa  ramana  nemodificat. 
 
In  situatia  in  care  ajustarea  nu  s-a  raportat  prin  decontul  de  TVA  cod  300  aferent  lunii  aprilie  2018,  dupa  anularea  codului  de  TVA,  suma  ajustata  trebuie  raportata  prin  formularul  cod  307  "Declaratie  privind  sumele  rezultate  din  ajustarea/corectia  ajustarilor/regularizarea  taxei  pe  valoarea  adaugata",caz  in  care  se  efectueaza  inregistrarea  contabila  635  sau  6588  =  446.
                         
De  asemenea,  d.p.d.v.  contabil,societatea  al  carui  cod  de  TVA  a  fost  anulat  din  oficiu,  nu  poate  utiliza  conturile  specifice  de  TVA,  respectiv  4426,  4427,  4428,  4423  si  4424.  In  acest  caz,  se  recomanda  utilizarea  conturilor

-  4481.  Alte  datorii  fata  de  bugetul  statului  (P);
-  4482.  Alte  creante  privind  bugetul  statului  (A).
 
De  exemplu,  pentru  suma  TVA  de  rambursat,  in  sold  la  30.04.2018,  se  efectueaza  inregistrarea  contabila  4482  =  4424.  Pentru  sumei  TVA  neexigibile  aferenta  marfurilor  existente  in  sold  la  pret  cu  amanuntul,  va  recomand  inregistrarea  contabila  4428  =  4481.  Pentru  marfurile  din  stoc,  vandute,  se  recomanda  efectuarea    inregistrarii  contabile  4481  =  446.  In  acest  caz,  suma  TVA  colectata  pentru  marfurile  din  stoc,  vandute  se  vireaza  bugetului  de  stat  pana  pe  data  de  25  iunie  2018  si  se  inregistreaza  contabil  prin  formula  446  =  5121.

Dupa  anularea  din  oficiu  a  codului  de  TVA  conform  prevederilor  art.  316  alin.  (11)  lit.  e),  incepand  cu  data  de  1  mai  2018  trebuie  sa  aplicati  prevederile  art.11  alin.(8)  din  Codul  fiscal,  conform  carora  aveti  obligatia  de  taxare  a  livrarilor  de  bunuri  si  a  prestarilor  de  servicii  efectuate  pe  teritoriul  Romaniei,  dar  nu  aveti  drept  de  deducere  pentru  suma  TVA  deductibila  inscrisa  in  facturile  furnizorilor/prestatorilor  pentru  achizitiile  efectuate  "Persoanele  impozabile  stabilite  in  Romania,  carora  li  s-a  anulat  inregistrarea  in  scopuri  de  TVA  conform  prevederilor  art.  316  alin.  (11)  lit.  b)  -  e)  si  lit.  h),  nu  beneficiaza,  in  perioada  respectiva,  de  dreptul  de  deducere  a  taxei  pe  valoarea  adaugata  aferente  achizitiilor  efectuate,  dar  sunt  supuse  obligatiei  de  plata  a  TVA  colectate,  in  conformitate  cu  prevederile  titlului  VII,  aferenta  operatiunilor  taxabile  desfasurate  in  perioada  respectiva.  ………."
 
In  perioada  de  anulare  a  codului  TVA,  avand  in  vedere  ca  persoana  impozabila    nu  are  drept  de  deducere  a  sumei  TVA  deductibile  aferente    achizitiilor  efectuate,  suma  TVA  care  nu  poate  fi  dedusa  reintregeste  costul  de  achizitie  al  bunurilor  si  serviciilor  achizitionate  pentru  activitatea  economica  desfasurata. 
                     
Incepand  cu  data  de  1  mai  2018,  valoarea  operatiunilor  economice  efectuate  pentru  care  se  datoreaza  TVA  bugetului  de  stat  se  raporteaza  prin  formularul  cod  311  reglementat  prin  O.P.A.N.A.F.  nr.188  din  22  ianuarie  2018  pentru  aprobarea  modelului  si  continutului  formularului  (311)  "Declaratie  privind  taxa  pe  valoarea  adaugata  colectata  datorata  de  catre  persoanele  impozabile  al  caror  cod  de  inregistrare  in  scopuri  de  taxa  pe  valoarea  adaugata  a  fost  anulat  conform  art.  316  alin.  (11)  lit.  a)  -  e),  lit.  g)  sau  lit.  h)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal"
Formularul  se  depune    pana  la  data  de  25  inclusiv  a  lunii  urmatoare  celei  in  care  a  intervenit  exigibilitatea  taxei  pentru  livrarile  de  bunuri/prestarile  de  servicii  si/sau  pentru  achizitiile  de  bunuri  si/sau  de  servicii  pentru  care  persoanele  impozabile  sunt  obligate  la  plata  TVA.

Referitor  la  TVA  colectata  pentru  vanzarile  cu  amanuntul,  atat  pentru  cele  existente  in  sold,  cat  si  pentru  cele  care  urmeaza  a  fi  achizitionate  dupa  anularea  codului  de  TVA,  consider  ca  aveti  posibilitatea  sa  inscrieti  pe  bonul  fiscal  emis  mentiunea  "TVA  inclusa"  daca  doriti  recuperarea  acesteia  de  la  cumparator,  prin  pretul  de  vanzare  cu  amanntul. 
 
Indiferent  de  faptul  ca  se  include  sau  nu  se  include  in  pretul  de  vanzare  cu  amanuntul,  suma  TVA  colectata  aferenta  marfurilor  cumparate  si  vandute  la  pret  cu  amanuntul  in  perioada  in  care  codul  de  TVA  este  anulat  din  oficiu,  se  inregistreaza  d.p.d.v.  contabil  prin  formula  635  sau  6588  =  446  (analitic  distinct),  cheltuiala  astfel  inregistrata  fiind  deductibila  la  determinarea  rezultatului  fiscal  (profit  sau  pierdere). 
 
In  ceea  ce  priveste  mijloacele  fixe,la  momentul  anularii  codului  de  TVA,  ajustarea  negativa  nu  mai  trebuie  efectuata  avand  in  vedere  ca    au  fost  achizitionate  anterior  anului  2016,  acestea  fiind  amortizate  integral.
 
Solicitarea  reinregistrarii  se  efectueaza  conform  prevederilor  art.  316  alin.  (12)  lit.    d)  "  in  situatia  prevazuta  la  alin.  (11)  lit.  e),  pe  baza  unei  declaratii  pe  propria  raspundere  din  care  sa  rezulte  ca  va  desfasura  activitati  economice.  Data  inregistrarii  in  scopuri  de  TVA  a  persoanei  impozabile  este  data  comunicarii  deciziei  de  inregistrare  in  scopuri  de  TVA;  "  Reinregistrarea  se  solicita  in  baza  formularului    cod  099  "Cerere  de  inregistrare  in  scopuri  de  taxa  pe  valoarea  adaugata,  potrivit  art.  316  alin.  (12)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (099)"  reglementat  prin  O.P.A.N.A.F.  nr.  2011    din  5  iulie  2016  pentru  aprobarea  Procedurii  de  inregistrare,  la  cerere,  in  scopuri  de  taxa  pe  valoarea  adaugata,  potrivit  prevederilor  art.  316  alin.  (12)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  precum  si  pentru  aprobarea  modelului  si  continutului  unor  formulare.  Solicitarea  se  exprima  prin  bifarea  pct.  4  "  Inregistrare  in  scopuri  de  TVA  conform  art.  316  alin.  (12)  lit.  d)  din      Legea  nr.  227/2015,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare"  din  caseta  "  C.  PRIN  PREZENTA,  SOLICIT  INREGISTRAREA  IN  SCOPURI  DE  TAXA  PE  VALOAREA  ADAUGATA

 

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall

 

"Experienta m-a invatat cateva lucruri. Primul este acela de a-mi asculta instinctul, indiferent de cat de bine suna ceva pe hartie. Al doilea este ca in general esti mai castigat daca ramai alaturi de ceea ce cunosti, iar al treilea lucru este ca uneori, cele mai bune investitii sunt cele pe care nu le faci."

Donald Trump