Proceduri si ghid de aplicare split TVA (plata defalcata a tva)

- deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozab

ile, inclusiv instituțiile publice,

- plata de către beneficiari - instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente

operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului;

- utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;

- virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare a:

  • • diferenței dintre TVA aferentă încasărilor și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi;
  • • TVA aferente încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
  • • TVA aferente facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018, sau, după caz, înainte de data de la care persoana aplică opțional mecanismul, și încasate după această dată;

- posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF. Transferul se aprobă de ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii;

- interzicerea retragerii de numerar din contul de TVA;

- instituirea de facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:• anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții; • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;

- introducerea unor contravenții și sancțiuni specifice acestui mecanism, după cum urmează:

  • • stabilirea unei perioade de grație de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;• în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
  • • după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

 

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall

 

 

 

Găsește-ne cu ușurință