Contabilitatea PFA

Contabilitate PfaContabilitatea PFA-ului tau este in siguranta cu noi!

In termen de 15 zile de la inmatricularea la Registrul comertului, PFA trebuie sa se inregistreze la autoritatea fiscala, depunand declaratia de inregistrare 070 "Declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere". Tot atunci se va depune si  prima declaratie estimativa de venit formular 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit". Prin aceasta declaratie estimativa, PFA va trebui sa stabileasca veniturile si cheltuielile aferente primului an fiscal, in baza carora urmeaza sa plateasca impozitul anticipat.

PFA-ul poate fi impozitat in sitem real sau cu norma de venit.

Declaraţiile obligatorii către ANAF în cazul formei de impozitare – PFA Sistem real sunt:

 • La infintare se depune declaratia 070 de catre orice PFA
 • La înfiinţare sau la începutul anului (până la 31 ianuarie/25 mai) se depune declaraţia 220 cu venituri şi cheltuieli estimate.  Pe baza acestei declaratii, ANAF emite decizia de plăţi anticipate,plati care se vor realiza trimestrial de catre PFA;
 • Până pe 15 mai a anului următor, pe baza registrului de încasari şi plăţi din contabilitate, se completeaza 
declaratia 200, pe baza careia ANAF emite decizia anuala de plată care va regulariza impozitul pe venit platit in avans stabilit prin Declaratia 220;
 • Declaratia 392 A/B care evidentiaza achizitiile si livrarile cu platitorii/neplatitorii de TVA;
 • Declaratia 300(Decont de TVA) in cazul in care PFA-ul devine platitor de TVA;
 • Declaratia 394 tot aferenta platitorilor de TVA;
 • Declaratia 112 in cazul in care PFA-ul are salariati, este declaratia care evidentiaza impozitele si asigurarile sociale ale angajatilor ;
 • Declaratia 010 declaratia care stabileste vectorul fiscal, se intocmeste cand PFA-ul angajeaza primul salariat sau cand nu mai are nici un angajat, cand devine platitor de TVA sau isi pierde calitatea de platitor de TVA, cand devine platitor de accize, etc.

Registrele obligatorii pe care noi le vom intocmi sunt:

 • Registrul-jurnal de încasări și plăți
 • Registrul-inventar

Documentele ce trebuiesc folosite pentru desfasurarea activitatii unui PFA sunt:

 • Fișa mijlocului fix
 • Factura
 • Aviz de însoțire a mărfii
 • Listă de inventariere
 • Chitanță
 • Chitanță pentru operațiuni în valută
 • Dispoziția de plată/încasare către casierie
 • Statul de salarii

EXPERTCONULT BANNER  va ofera servicii de contabilitate, expertiza contabila, servicii de consultanta in domeniul fiscal si financiar contabil, servicii de personal.

Experienta  acumulata in timp o punem in slujba dvs. pentru o colaborare la cele mai inalte cote de profesionalism pentru ca PFA-ul dvs sa va aduca doar beneficii!

 

 

 

 

 

Persoanele fizice autorizate (PFA) care realizeaza venituri din activitati independente si profesii libere trebuie sa depuna, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), formularul 600 in baza caruia le va fi calculata contributia pentru pensii datorata in acest an. Declaratia a fost modificata recent, prin intermediul unui act normativ publicat la final de 2016 in Monitorul Oficial si trebuie transmisa, in noul format, pana cel tarziu la 31 ianuarie.

Cine depune declaratia600.roPotrivit legislatiei in vigoare, formularul 600 se completeaza, si in 2017, de catre persoanele fizice care:

 • realizeaza venituri din activitati independente si determina venitul net anual in sistem real sau pe baza normelor anuale de venit;
 • indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:
  • venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;
  • venitul lunar estimat a se realiza depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real;
  • valoarea lunara a normelor de venit obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.

Va reamintim ca baza de calcul pentru CAS nu poate sa fie mai mica de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de echivalentul a de cinci ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Iar cum castigul salarial mediu brut are inca aceeasi valoare stabilita in 2016, de 2.681 de lei, rezulta ca baza de calcul nu poate fi mai mica de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

Prin urmare, o PFA care a avut anul trecut venituri sub plafonul minim de 938 de lei nu trebuie sa completeze si sa depuna declaratia 600. Totodata, sunt scutite de la obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, si, implicit, la depunerea formularului 600, urmatoarele categorii de persoane: 

 • pensionarii;
 • persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, cazul avocatilor.

Articol publicat si pe avocatnet.ro

Atunci cand datoreaza plati anticipate, persoanele fizice trebuie sa depuna anual la Fisc, pana la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plati anticipate, formularul 600. Prin urmare, si in 2017, documentul trebuie transmis la ANAF pana pana la finalul acestei luni.

Contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal pot depune declaratia in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care determina venitul net in sistem real, care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim (35% din salariul mediu brut) nu trebuie sa depuna declaratia 600. Aceste persoane nu datoreaza plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale.

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu. Formularul se poate depune si online de catre contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Important! Prin intermediul formularului 600, PFA poate opta intre aplicarea cotei individuale de CAS, de 10,5%, sau a cotei integrale de 26,3% (care contine si contributia angajatorului), optiune care odata exercitata nu poate fi anulata in cursul anului respectiv, ci doar din anul urmator. Important de retinut este faptul ca CAS de 10,5% nu asigura un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o parte din acesta.

Nu in ultimul rand, contribuabilii trebuie sa stie ca neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora, se sanctioneaza, pentru persoanele fizice, cu o amenda cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei. Prin urmare, pentru a evita aceasta sanctiune, persoanele fizice trebuie sa respecte termenul-limita de 31 ianuarie pentru depunerea formularului 600.

Articol publicat si pe avocatnet.ro

Formularul 600Formularul 600, folosit pentru a raporta la Fisc veniturile care reprezinta baza de calcul a contributiilor datorate la pensii de persoanele fizice, a fost modificat recent, chiar la final de 2016.

Mai exact, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1069 din 30 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3696/2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, contributii de asigurari sociale de sanatate si contributii de asigurari sociale, precum si pentru aprobarea unor formulare si modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 600 „Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii“, in vigoare de la momentul aparitiei.

Concret, actul normativ citat se adreseaza persoanelor fizice ce au calitatea de platitor de impozit pe profit, datoreaza asigurari sociale de sanatate (CASS) sau contributia la pensii (CAS). Ca element de noutate, Ordinul ANAF nr. 3696/2016 prevede:

 • un nou formular de asigurare la pensii - formular 600 „Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii”;
 • o noua procedura pentru calculul impozitului si a contributiilor sociale atunci cand apar elemente ce justifica recalcularea. 

In plus, documentul citat reglementeaza si modul in care se efectueaza procedura efectiva de ajustare a sumelor datorate la plata.

Potrivit actului normativ, exista mai multe situatii in care organul fiscal stabileste, prin decizii de impunere, recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit si de contributii de asigurari sociale de sanatate, astfel:

 • rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
 • incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole impuse in sistem real, din silvicultura si din piscicultura;
 • corectia normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului;
 • depasirea numarului de cinci camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala;
 • completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, pentru contribuabilii impozitati prin transe de venit;
 • incadrarea, in cursul anului fiscal de impunere, in gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura si din piscicultura.

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, CASS si CAS se face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, pe baza formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit“, acolo unde se bifeaza casuta „Recalcularea platilor anticipate“ si casuta „Cu titlu de impozit“ si/sau casuta „Cu titlu de contributii sociale“, dupa caz. Suplimentar, formularul va fi insotit de documente justificative, din care sa rezulte situatia contribuabilului. 

In ceea ce priveste procedura pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de CAS, stabilite prin decizie de impunere, aceasta se aplica pentru urmatoarele situatii: 

 • la incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor de venit;
 • atunci cand persoanele fizice nu se mai incadreaza in categoria persoanelor care au obligatia platii contributiei, respectiv acestea intra in categoria celor care au calitatea de pensionari sau in categoria persoanelor asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.

 

Articol publicat si pe avocatnet.ro

 

 

CCF

CECCAR

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall

 

"Experienta m-a invatat cateva lucruri. Primul este acela de a-mi asculta instinctul, indiferent de cat de bine suna ceva pe hartie. Al doilea este ca in general esti mai castigat daca ramai alaturi de ceea ce cunosti, iar al treilea lucru este ca uneori, cele mai bune investitii sunt cele pe care nu le faci."

Donald Trump

 

roenfrdeit
Sus
Jos

Găsește-ne cu ușurință


Afișați harta mărită