Fuziunea si divizarea

Fuziunea Societăților Comerciale:

Consultanță și Servicii de Înaltă CalitateDescoperă serviciile noastre specializate în fuziunea societăților comerciale și obține suportul necesar pentru realizarea unei fuziuni de succes. Oferim consultanță expertă în fuziuni, inclusiv fuziunea prin absorție, între două sau mai multe societăți. Echipa noastră de profesioniști vă va ghida în tot procesul, asigurându-vă că fuziunea este realizată în conformitate cu reglementările legale. Alegeți companii de fuziune de încredere și obțineți rezultate remarcabile. Contactați-ne astăzi pentru mai multe informații!

Servicii de consultanță în divizare pentru succesul afacerii tale

Suntem aici pentru a vă oferi expertiza de care aveți nevoie pentru a realiza cu succes procesul de divizare. Oferim servicii complete de consultanță în domeniu, pentru a vă ajuta să gestionați cu succes acest proces complex.

Consultanță specializată în divizare

Fie că doriți să transferați întreaga afacere către mai multe societăți sau să înființați societăți nou-constituite, vă putem ajuta să vă descurcați prin toate aspectele legale și fiscale. Efectuăm o analiză detaliată a patrimoniului dumneavoastră, pregătind astfel documentele necesare și asigurându-ne că procesul se desfășoară cu succes și fără probleme de ordin fiscal sau legislativ.

Beneficiile colaborării cu noi

Indiferent de situația dumneavoastră specifică, suntem aici să vă ajutăm. Contactați-ne pentru a afla mai multe despre serviciile noastre de consultanță în domeniul divizării și pentru a primi o ofertă personalizată.

Ce înseamnă divizarea?

Divizarea este operațiunea prin care:

 • a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă uneia sau mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, a unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
 • b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, a unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Potrivit legii, divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite.

Divizarea în cazuri speciale

O divizare poate avea loc și atunci când una sau mai multe dintre societ ățile care vor înceta să existe fac obiectul unei proceduri de faliment privind litigiile cu creditorii sau o procedură similară, cum ar fi suspendarea plăților, controlul, conducerea societății sau procedurile care instituie un management special sau supravegherea uneia sau a mai multora dintre aceste societăți.

Servicii de consultanță în domeniul fuziunii și divizării societăților comerciale

Serviciile noastre de consultanță în domeniul fuziunii și divizării sunt esențiale pentru a realiza cu succes acest proces complex. Prima etapă este întocmirea unui proiect de fuziune sau de divizare, care trebuie să includă elemente precum forma, denumirea și sediul social al societăților implicate, condițiile fuziunii sau ale divizării, rata de schimb a acțiunilor sau a părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar, precum și alte elemente specifice.

În plus, planul de divizare trebuie să cuprindă descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare. Serviciile noastre acoperă toate aceste aspecte și oferă asistență în procesul de avizare și publicare a proiectului de fuziune sau de divizare, informarea asociaților și adoptarea hotărârii adunării generale a acționarilor. Contactați-ne pentru a afla cum vă putem ajuta să gestionați cu succes procesul de fuziune sau divizare al afacerii dumneavoastră.

Prima etapă în realizarea fuziunii sau divizării constă din întocmirea unui proiect de fuziune sau de divizare:

Conform dispozițiilor art. 241 din Legea nr. 31/1990, administratorii societăților care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde următoarele elemente:

 • Forma, denumirea și sediul social al tuturor societăților implicate în fuziune sau divizare
 • Fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării
 • Conditiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare
 • Data de la care acțiunile sau părțile sociale primite dau deținătorilor dreptul de a participa la profit și orice condiții speciale care afectează acest drept
 • Rata de schimb a acțiunilor sau a părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar
 • Cuantumul primei de fuziune sau de divizare
 • Drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare
 • Orice alt avantaj special acordat experților în condițiile legii și membrilor organelor administrative sau de control ale societăților implicate în fuziune sau în divizare
 • Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a stabili condițiile fuziunii sau ale divizării
 • Data la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile beneficiare

În cazul divizării, în plus față de elementele de mai sus, planul de divizare trebuie să cuprindă descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare, precum și repartizarea către acționarii sau asociații societății divizate de acțiuni, respectiv părți sociale, la societățile beneficiare și criteriul pe baza căruia se face repartizarea.

Avizarea și publicarea proiectului de fuziune sau de divizare

Opoziția asupra proiectului de fuziune sau divizare

Informarea asociaților asupra fuziunii sau divizării

Adoptarea hotărârii adunării generale a acționarilor asupra acestor acțiuni

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall

 

 

Fuziunea  si divizarea societatilor comerciale 

Creati facturi personalizate Particularizati logo, culorile si campurile de facturi. Genereaza facturi in timpul miscarii cu aplicatia mobila.
colaborati cu mai multi utilizatori. Oferiti acces la angajati si contabil mentinand in acelasi timp controlul asupra informatiilor pe care le puteti vizualiza.
Utilizati serviciul in timpul deplasarii. Verificati afacerea oricand, oriunde cu aplicatia mobila de pe telefon si tableta.
Asistenta
Va asistam si va oferim consiliere in elaborarea planului de fuziune sau divizare indiferent de domeniul de activitate al companiei dumneavoastra.
Reprezentare
Va reprezentam interesele privind acceptarea planului de fuziune sau divizare de catre Oficiul Registrului Comertului, ANAF si de catre Tribunalul competent sa aprobe operatiunea.
Siguranta
Va oferim asistenta privind modul de inregistrare in contabilitatea societatilor implicate a procedurii de fuziune sau divizare.