EXTERNALIZAREA SERVICIILOR DE RESURSE UMANE CERE OFERTA

Salarizare și personal

Servicii complete de salarizare și administrare a personalului pentru afacerea ta! Vrei să eficientizezi procesul de salarizare și administrare a personalului? Oferim servicii profesionale, de la întocmirea fișei de post și a contractelor de muncă, până la eliberarea adeverințelor de venit și gestionarea tichetelor de masă. Serviciile noastre includ prelucrarea pontajelor, calcul salarial și generarea documentelor livrabile, întocmirea și depunerea declarațiilor lunare către autorități, calculul taxelor și contribuțiilor și multe altele. Declaratia informativa D205 privind impozitul pe venit cu reținere la sursă, pe beneficiari de venit poate fi și ea inclusă în pachetul nostru de servicii. În plus, avem o echipă de experți care te pot ajuta cu legislația muncii și cu înregistrarea documentelor legale. Alege serviciile noastre și bucură-te de reducerea costurilor, costuri transparente și predictibile, focus pe activitatea ta de bază și siguranță și confidențialitatea datelor tale.

Oferim următoarele servicii de administrare a personalului și payroll:

Eficientizăm administrarea personalului și procesul de salarizare cu ajutorul următoarelor servicii:

 • Întocmire state de plată
 • Stabilire obligații de plată legate de salarii și întocmirea ordinelor de plată aferente
 • Întocmire fișe de post, fișe de evaluare
 • Eliberare adeverințe de venit
 • Întocmire și înregistrare contracte de muncă, înregistrare în Revisal, reprezentare la ITM
 • Întocmire și înregistrare declarații lunare aferente obligațiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale

Serviciile de salarizare includ următoarele activități, prestate de către o persoană dedicată:

Payroll

Servicii lunare recurente:

 • Prelucrarea pontajelor
 • Calcul salarial și generarea documentelor livrabile
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare către autoritățile locale
 • Întocmirea fluturașilor de salariu individuali
 • Calculul taxelor și contribuțiilor
 • Întocmirea centralizatorului de salarii și a multi-cash-ului pentru bancă
 • Întocm irea de rapoarte specifice
 • Declaratia informativa D205 privind impozitul pe venit cu reținere la sursă, pe beneficiari de venit. Prin D205 se vor declara veniturile cu impunere la sursă începând cu anul 2012, înlocuind astfel fișele fiscale.

Administrarea personalului:

 • Inregistrarea documentelor legale
 • Managementul Revisal
 • Administrarea tichetelor de masă
 • Suport în legislația muncii

AVANTAJE

 • Reducerea costurilor
 • Costuri transparente și predictibile
 • Focus pe activitatea de bază
 • Siguranță și confidențialitatea informațiilor și datelor

Servicii de administrare personal

EXPERTCONSULT BANNER SRL vă oferă servicii de administrare personal (completare, emitere, înregistrare, după caz):

ExpertConsult Banner SRL vă ajută să economisiți timp și energie cu serviciile noastre de administrare personal. Noi ne vom ocupa de completarea, emiterea și înregistrarea următoarelor documente: cereri de concediu, adeverințe de venit, documente pentru Casa de Pensii, grădiniță, școală, primărie, împrumuturi bancare, adeverințe medicale, documente pentru spital și medicul de familie, precum și alte adeverințe necesare. Vă vom ajuta și cu eliberarea de adeverințe de vechime, pentru șomaj sau concediu de maternitate, precum și documente pentru cotizarea la CAS sau pentru bancă. Lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de aceste sarcini și puteți să vă concentrați pe afacerea dumneavoastră.

Angajatorul

 • Cerere concediu
 • Adeverință de venit
 • Casa de pensii
 • Grădinița
 • Școala
 • Primăria
 • Împrumuturi (bancă, IFN)
 • Adeverință medicală
 • Spital
 • Medic de familie
 • Alte adeverințe
 • Adeverință de vechime
 • Adeverință pentru șomaj
 • Adeverință concediu maternitate
 • Adeverință pentru cotizare la CAS
 • Adeverință pentru bancă

Solicitați acte adiționale departamentului HR sau firmei de HR:

 • De modificare a sporurilor
 • De modificare a funcției
 • De modificare a locului de muncă
 • Modificare a programului de lucru
 • Modificare a perioadei determinate de lucru
 • Data expirării perioadei determinate de lucru

Perioada de probă sau perioada determinată de lucru:

 • Primește notificare în momentul în care angajatul a trecut de perioada de probă
 • Primește notificare în momentul în care se încheie contractul de muncă pe perioadă determinată
 • Hotărăște prelungirea/intreruperea contractului

Emite diferite decizii către departamentul HR sau firmei de HR:

 • Decizie de încetare a contractului de muncă
 • Demisie
 • Cu acordul părților
 • Absențe nemotivate
 • Expirarea perioadei determinate
 • Expirarea perioadei de probă
 • Pensie
 • Desființarea postului
 • Decizie de suspendare
 • Decizie de reintegrare
 • Decizie de detașare

Beneficiile externalizării salarizării și administrării de personal

Reducerea costurilor cu administrarea de personal

Potrivit unui studiu realizat de PriceWaterhouseCoopers, companiile subestimează de obicei importante economii de costuri asociate cu externalizarea anumitor funcții de resurse umane, cum ar fi payroll-ul și HRIS (Sistemul de Informații de Resurse Umane). Acesta a dovedit că outsourcingul de resurse umane reduce costurile cu 35% pentru serviciul de payroll și cu peste 50% pentru HRMS. Sistemele in-house de management al resurselor umane sunt "mai costisitoare și mai puțin strategice" decât cele oferite de către o companie de servicii de resurse umane.

Beneficiile externalizării salarizării

Beneficiile externalizării salarizării cu serviciile noastre se înscriu în cel puțin una din următoarele zone:

 • Salarizare fără angajarea de personal specializat sau investiții costisitoare
 • Salarizare cu înalt grad de acuratețe a calculelor și fără riscuri de amenzi sau penalități cauzate de neaplicarea la timp a modificărilor legislative
 • Degrevarea organizației de procesul birocratic de întocmire și menținere a dosarelor de personal
 • Salarizare cu asigurarea deplinei confidențialități a salariilor
 • Evitarea problemelor cauzate de fluctuația personalului care se ocupă de salarizare
 • Generarea de rapoarte complexe și personalizate care pot susține o bună analiză financiară
 • Consultanță specializată și implementarea de bune practici pe baza cazuisticii bogate

SERVICIUL DE RESURSE UMANE

Rapoarte periodice:

 • Cheltuiala cu salariile la nivel de compartiment
 • Evoluția în timp a cheltuielilor cu salariile
 • Cuantumul cheltuielilor cu concediile medicale
 • Primele, orele suplimentare plătite, zilele de concediu fără plată

Alte servicii:

 • Revizuirea fișelor de post și a denumirilor de post conform COR
 • Consultanță în domeniul legislativ pentru probleme apărute în domeniul relațiilor de muncă (conflicte de muncă, cercetări disciplinare etc.)
 • Buletine informative privind modificările legislative din domeniul sal arizării
 • Solicitarile printr-o zonă de admin dedicată companiei dvs pe site-ul www.contabilitateprofit.ro

Concentrează-te asupra business-ului tău, lasă procesul de salarizare pe seama noastră!

Descoperă beneficiile externalizării salarizării cu serviciile noastre și vei obține:

 • Salarizare fără a fi nevoie de angajarea unui personal special sau de investiții costisitoare
 • Calcularea cu precizie și exactitate a salariilor, evitând riscul de amenzi sau penalități cauzate de neaplicarea timpului a modificărilor legislative
 • Reducerea birocrației și degrevarea organizației de întocmirea și menținerea dosarelor de personal
 • Asigurarea confidențialității depline a salariilor
 • Evitarea problemelor cauzate de fluctuația personalului care se ocupă de salarizare
 • Generarea de rapoarte personalizate și complexe care pot susține o analiză financiară detaliată
 • Consultanță specializată și implementare de bune practici pe baza experienței bogate

Menționăm că toate procesele noastre de salarizare și administrarea a dosarelor de personal sunt susținute de aplicații software profesionale integrate cu propria aplicație de management a resurselor umane.

Externalizare servicii resurse umane

SERVICII DE SALARIZARE (PAYROLL) și ADMINISTRAREA DOSARELOR DE PERSONAL

În vederea creșterii eficienței activității vă oferim servicii de administrare de personal și payroll, serviciile noastre asigurându-vă calculul salarial precis și conform legislației în vigoare, generarea rapidă și standardizată atât a statelor de plată cât și a documentelor salariaților (contracte, adeverințe, decizii). Vă propunem pachete de salarizare care vă conferă servicii eficiente, realizate la înalte standarde de calitate.

Servicii oferite

 • Calculul salarial și întocmirea statelor de plată pe baza datelor angajaților și a orelor lucrate
 • Raportul de contribuții salariale lunare datorate către stat
 • Generarea declarațiilor salariale
 • Generarea fișierului necesar plății salariilor pe card
 • Transmiterea fluturașilor de salarii (prin e-mail)
 • Depunerea online a declarațiilor salariale
 • Întocmirea declarațiilor pentru statistică
 • Actualizarea informațiilor în sistemul REVISAL
 • Eliberarea de adeverințe pentru angajați
 • Generarea tuturor documentelor de personal
 • Serviciul de administrare a dosarelor de personal

Beneficii externalizare departament HR

 • Micșorarea costurilor prin reducerea birocrației și automatizarea procesării documentelor
 • Minimizarea riscurilor legale datorită experienței vaste a departamentului juridic
 • Creșterea productivității datorită avantajului implementării tehnologiei de ultimă oră
 • Reducerea fluctuației de personal prin maximizarea ratei de retenție a personalului
 • Confidențialitatea tuturor datelor procesate

Oferim Audit activitate administrare personal:

 • Consultanță legislație Codul Muncii
 • Întocmire dosare personal la angajare conform legislației
 • Întocmire contracte de muncă, fise ale postului
 • Înregistrări în Registrul de Evidență a Salariaților - REVISAL
 • Întocmire documente pentru modificarea/suspendarea/incetarea contractului individual de muncă
 • Întocmire note de lichidare
 • Întocmire documente (adeverințe) solicitate de către salariați
 • Administrare controale medicale la angajare, periodice și/sau suplimentare pentru posturile care necesită aceasta
 • Elaborare documentație în vederea obținerii indemnizației de șomaj
 • Elaborare documentație în vederea obținerii indemnizației de creștere și îngrijire a copilului până la 2 ani
 • Obținere formular A1 pentru detașarea salariaților în statele UE
 • Notificări evenimente viitoare legate de activitatea de personal

Managementul resurselor umane.

Procesul de administrare personal este unul complicat și consumator de timp, mai ales în cazul în care compania are și un număr considerabil de angajați, avantajele externalizării departamentului de HR fiind evidente.

Aveti mai jos Modele de Fise de Evaluare intalnite cel mai des in activitatea unei companii.

 

 1.     Inspector resurse umane
 2.     Secretara
 3.     Manager resurse umane
 4.     Administrator
 5.     Director general

Fisa de evaluare si procedurile de evaluare a personalului, prevazute in Regulamentul intern – garantia profesionalismului angajatilor dvs.

Despre importanța pe care o prezintă fisa de evaluare se poate discuta mult. Timp pentru așa ceva nu este. Deci... pe scurt, s-ar putea demonstra că informațiile conținute în fisa de evaluare a angajatului te ajută să verifici dacă:

 • Acesta se ridică la nivelul de performanță pe care l-ai cerut
 • Evoluția de la ultima evaluare este ascendenta
 • Gradul sau de implicare corespunde cerințelor pentru obținerea unei productivități ridicate
 • Nivelul sau de loialitate conduce la îndeplinirea obiectivelor propuse
 • Respectă cu strictețe normele impuse la locul sau de muncă

In plus, fisa de evaluare îți oferă motive pentru:

 • A-l premia/recompensa
 • A-l propune pentru cursuri de perfecționare
 • A-l concedia

În concluzie...

Angajatul îndeplinește criteriile de performanță stabilite de angajator în fisa de evaluare? Perfect! Premisele unui profit crescut sunt din ce în ce mai sigure!

Angajatul nu atinge standardele prevăzute în fisa de evaluare? Ai tot dreptul să iei măsuri! De la cele mai „soft” până la cele mai radicale (concediere).

Vrei să-ți ușurezi munca? Să ai cele mai bune rezultate în evaluarea profesională a angajaților tăi? Fisa de evaluare corect întocmită, conținând toate criteriile de performanță cerute în activitatea desfășurată în firma ta, este cel mai eficient instrument de care beneficiezi acum.

Fisa de evaluare necesară evaluării profesionale a personalului din domeniul tău. De ce îți este indispensabilă?

Fisa de evaluare, întocmită în conformitate cu cerințele activităților desfășurate în cadrul firmei tale, alături de procedurile de evaluare a performanțelor stabilite în Regulamentul intern:

 • Te ajută să beneficiezi permanent de o echipă de lucru performantă și dedicată
 • Evidențiază punctele slabe ale procesului de activitate și îți arată unde trebuie intervenit
 • Are grijă de banii tăi, indicând clar angajații care nu produc, ci doar consumă

Acestea sunt motivele pentru care trebuie să ceri ajutorul specialiștilor.

Cere ajutorul nostru și în cel mai scurt timp echipa noastră va fi dornică să ajute.

Concediere angajat
Concediere angajat
Esti nemultumit de un angajat? Cum poti concedia angajatul problema.

Conform codului muncii, angajatorul are posibilitatea de a concedia un angajat pentru:

1. motive ce țin de persoana acestuia:

 • abateri disciplinare;
 • angajatul este arestat pentru mai mult de 30 de zile;
 • se constată că angajatul este inapt fizic sau psihic;
 • angajatul nu corespunde profesional locului de muncă.

 2. motive ce nu țin de persoana acestuia:

 

 • concedierea determinată de desființarea locului de muncă din motive ce nu au nicio legătură cu persoana salariatului.

 

Concedierea pentru necorespundere profesionala

Concedierea pentru abateri disciplinare

 

Fise de Evaluare și Instrumente de Performanță pentru Angajați

Descoperă fisele de evaluare angajați și instrumentele de evaluare performanță pentru a obține rezultate excelente în gestionarea personalului tău. Beneficiază de proceduri bine stabilite, regulament intern și criterii performante în procesul de evaluare. Îmbunătățește productivitatea și eficiența echipei tale cu sistemul de evaluare specializat. Investește în dezvoltarea și performanța angajaților tăi pentru succesul afacerii tale.

Beneficile contabilitatii in CLOUD

Flexibilitate maxima. Gestionati facturile ,chitantele si nir-uri-le dvs. Oricand prin acces de la distanta folosind mai multe dispozitive.
Flexibilitate maxima.
Gestionati facturile ,chitantele si NIR-urile dvs. oricand prin acces de la distanta, folosind mai multe dispozitive.
Update de software. Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente caracteristici.
Update de software.
Munca in cloud te asigura ca ai intotdeauna cele mai recente versiuni si update-uri.
Compatibilitate perfecta. Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Compatibilitate perfecta.
Poti sa reiei munca de unde ai ramas cu cele mai recente date pe toate dispozitivele.
Poti lucra in timp real. Tu si noi putem lucrua din acelasi set de date.
Poti lucra in timp real.
Tu si noi putem lucra cu acelasi set de date.
Backup automat. Pastreaza in siguranta datele.
Backup automat.
Pastreaza in siguranta datele.
Nivel de securitate crescut. Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.
Nivel de securitate crescut.
Toate datele transferate on-line sunt criptate cu criptare SSL 256 biti.

Recomandare

"Niciodată să nu spui că un contabil aduce credit profesiei sale; un contabil bun aduce debite profesiei sale."

Charles J.C. Lyall