Intocmirea proiectului de fuziunesau de divizare
 • forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare:
 • fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 • conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
 • data de la care actiunile sau partile sociale primite dau detinatorilor dreptul de a participa la profit si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
 • rata de schimb a actiunilor sau a partilor sociale si cuantumul eventualelor platiin numerar;
 • cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare;
 • orice alt avantaj special acordat expertilor in conditiile legii si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
 • data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 • data la care tranzactiilesocietatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare.

In cazul divizarii, in plus fata de elementele de mai sus, planul de divizare trebuie sa cuprinda descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare, precum si repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.

 

Avizarea si publicarea proiectului de fuziune sau de divizare

Opozitia asupra proiectului de fuziune sau divizare

Informarea asociatilor asupra fuziunii sau divizarii

Adoptarea hotararii adunarii generale a actionarilor asupra acestor actiuni

Fuziunea  si divizarea societatilor comerciale 

Creati facturi personalizate Particularizati logo, culorile si campurile de facturi. Genereaza facturi in timpul miscarii cu aplicatia mobila.
colaborati cu mai multi utilizatori. Oferiti acces la angajati si contabil mentinand in acelasi timp controlul asupra informatiilor pe care le puteti vizualiza.
Utilizati serviciul in timpul deplasarii. Verificati afacerea oricand, oriunde cu aplicatia mobila de pe telefon si tableta.
Asistenta
Va asistam si va oferim consiliere in elaborarea planului de fuziune sau divizare indiferent de domeniul de activitate al companiei dumneavoastra.
Reprezentare
Va reprezentam interesele privind acceptarea planului de fuziune sau divizare de catre Oficiul Registrului Comertului, ANAF si de catre Tribunalul competent sa aprobe operatiunea.
Siguranta
Va oferim asistenta privind modul de inregistrare in contabilitatea societatilor implicate a procedurii de fuziune sau divizare.